Βιβλίο Απορριμμάτων – Garbage Record Book

10.00

Περιγραφή

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Παράρτημα V της MARPOL

According to revised Annex V of MARPOL

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.278 kg