Βιβλίο Απορριμμάτων – Garbage Record Book

13.10

Περιγραφή

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Παράρτημα V της MARPOL

According to revised Annex V of MARPOL

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.278 kg