Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος Ι – Oil Record Book Part I

7.27

Εργασίες Χώρου Μηχανοστασίου

Machinery Space Operations

Περιγραφή

Όλα τα Πλοία

All Ships

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.174 kg